धन्यवाद

आपण केलेल्या सहकार्याबद्दल आम्ही आपले आभारी आहोत.
टीप - जर चुकून आपल्या खात्यातून पैसे कमी झाले असतील तर काळजी करू नका. ३-४ दिवसात ते पैसे पुन्हा आपल्या खात्यात जमा होतील.