प्रतिष्ठान कार्य संग्रह

आनंद संवाद २०१९

- इथे क्लिक करा.

आनंद यात्रा २०१८ – कबड्डी

- इथे क्लिक करा.

आनंद यात्रा - २०१५

- इथे क्लिक करा.

आनंद यात्रा - २०११

- इथे क्लिक करा.

आनंद यात्रा - २०१०

- इथे क्लिक करा.

आनंद यात्रा - २००९

- इथे क्लिक करा.

आनंद यात्रा - २००८

- इथे क्लिक करा.

भजन स्पर्धा – ३० जानेवारी २०१०

- इथे क्लिक करा.

स्वतंत्र सैनिक दत्ताजी ताम्हाणे नाबाद १००

- इथे क्लिक करा.

मोफत वह्या वाटप सोहळा – २७ जून २०१०

- इथे क्लिक करा.

ब्लँकेट वाटप व इतर मदत – २८ जानेवारी २०१०

- इथे क्लिक करा.

विश्वासच्या विद्यार्थ्यांसोबत काही क्षण – २८ जानेवारी २०१०

- इथे क्लिक करा.

टिटवाळा शाखा उद्घाटन – ६ सप्टेंबर २००९

- इथे क्लिक करा.

मोफत वह्या वाटप सोहळा – ६ सप्टेंबर २००९

- इथे क्लिक करा.

रुग्णांना फळ वाटप – २६ ऑगस्ट २००९

- इथे क्लिक करा.

शैक्षणिक शिबीर – १९ एप्रिल २००९

- इथे क्लिक करा.

विश्वासच्या विद्यार्थ्यांसोबत काही क्षण – २६ ऑगस्ट २००८

- इथे क्लिक करा.

रुद्राक्ष माळा वाटप – २१ डिसेंबर २००८

- इथे क्लिक करा.

आरोग्य शिबीर – ३१ ऑगस्ट २००८

- इथे क्लिक करा.

ब्लँकेट वाटप – २७ ऑगस्ट २००८

- इथे क्लिक करा.

ब्लँकेट वाटप – २६ ऑगस्ट २००८

- इथे क्लिक करा.

येऊर अनाथ शाळा – २६ ऑगस्ट २००८

- इथे क्लिक करा.

ब्लँकेट वाटप – १९ मे २००८

- इथे क्लिक करा.

विश्वासच्या विद्यार्थ्यांसोबत काही क्षण – १९ मे २००८

- इथे क्लिक करा.