समाजकार्याचे क्षण

केदार दिघे

दिघे साहेबांनी लावलेली समाजकार्याची अखंड ज्योत...