कार्यकारीणी

सचिव :- भूपेश घोसाळकर / मिलिंद दळवी

कार्याध्यक्ष :- संदीप नलावडे / रोहन सोनावणे

समाजमाध्यम (Social Media) :- संकेत औटी, सौरभ चाफेकर, अमोल उंबरकर

कायदेतज्ञ विभाग :- ऍड. स्वप्निल साळुंखे, ऍड. मीनल सुनील श्रुंगारपुरे

पनवेल विभाग –
तालुका सचिव :- सुजय म्हात्रे
तालुका उपाध्यक्ष :- प्रदीप माखिजा
शहर उपाध्यक्ष :- शिवाजी पवार
तालुका समाजमाध्यम (Social Media) अध्यक्ष :- नितेश जोशी

भिवंडी संपर्क प्रमुख :- राहुल तरे
भिवंडी शहर अध्यक्ष (पूर्व/पश्चिम) :- अमित चौधरी
भिवंडी तालुका अध्यक्ष :- जयेश जोशी

पालघर / बोईसर संपर्क प्रमुख :- आतेज राऊत

वसई-विरार संपर्क प्रमुख :- भावेश घरत

विक्रमगड संपर्क प्रमुख :- मनोज खरपडे

मुरबाड संपर्क प्रमुख :- योगेश भोईर